Průjezd vozidel IZS kolonou

Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, stanoví povinnosti pro řidiče, jak mají v koloně uvolnit průjezd vozidlům s právem přednosti.

Řidiči jsou povinni již při zastavení v koloně na dálnici a rychlostní silnici uvolnit pruh široký tři metry, a to takto:

 

aktualizováno 1.10.2018

  • Na silnici o dvou jízdních pruzích vytvoří mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh
  • Na silnici o třech jízdních pruzích vytvoří mezi sebou průjezdný pruh vozidla, která jedou v levém a středním pruhu.
  • Na silnici o čtyřech jízdních pruzích vytvoří mezi sebou průjezdný pruh vozidla, která jedou v pruzích, které jsou nejvíce nalevo.

 

Praxe je bohužel trošku jiná. Najdou se chytráci, kteří se snaží tuto mezeru vypočítavě využít ve svůj prospěch. Neuvědomují si, že svým neuváženým chováním brání projetí vozidel s právem předností v jízdě a v případě umožnění projetí už není místo, kam by se mohli případně natlačit. Na druhé straně neukázněných řidičů jsou ti, kteří za žádnou cenu nikomu neumožní bezpečné boční projetí vozidla a to buď z neochoty nebo z neznalosti zákona. Výjimkou není hlasitá hudba ve vozidle a následně opožděná reakce na přijíždějící vozidla se zapnutým zvláštním zvukovým výstražným znamením nebo zvláštním výstražným světlem modré barvy. Je dobré mít na paměti, že prodírající se sanitka může spěchat třeba i za Vašimi blízkými.