Historie

Naši předkové v roce 1899 založili dobrovolný hasičský sbor ve Lhotě. Vzal jsem si na pomoc naší kroniku a popsal jsem nejdůležitější události.

     Sídlo zemské jednoty v Opavě, jejímž zakladatelem byl br, Rudolf Gudrich, řídící učitel v Raduni. Jeho spolupracovníkem byl br. František Glabasnia, řídící učitel v Mokrých Lazcích, který založil tak zvanou župu Hrabyňskou Glabasňovou, pod kterou též spadal sbor Lhota. Byla to těžká práce hasičských průkopníků v době rakouské éry, zakládat české hasičské sbory.

     Též naší bratří Lhoťané nezůstali pozadu a nescházeli tam, kde by neprosazovali českou hasičskou myšlenku. Přišli s návrhem, že založí sbor dobrovolného hasičstva ve své obci. Tak se stalo, že v roce 1899 byl založen sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě. Byla to malá vesnička s třiceti čísly, bez školy, a kaple. Během dvou let bylo tolik členů sboru kolik bylo mužů v obci.

První členové sboru byli: Starosta : Žídek Jan, Velitel: Hudeček Julius, Pokladník: Benda Ludvík, Jednatel: Glabasnia František, Členové:  Žídek Josef, Onderka Josef, Havlíček Jan, Malina Jan, Lyko František. Sbor začal se svou činností po způsobů skromnosti, zakoupili ze svých prostředků dvoukolovou ruční stříkačku, kterou po dvou létech prodali a zakoupili čtyřkolovou ruční stříkačku na koňský potah, která stála 600 zlatých a sloužila 49 roků.

U vysvěcení stříkačky byla přítomná jako kmotra p. Havlíčková Magdaléna a na pozemku ve mlýně bylo postaveno dřevěné hasičské skladiště kde byla stříkačka umístěna.

     V roce 1932 byl proveden slavnostní poklep základního kamene a začalo se stavět na obecníku na rozparcelované půdě řádu německých rytířů zděné hasičské skladiště, které sloužilo do roku 1962.

     Nastal rok 1938 kdy národ slezský i slezské hasičstvo ztratilo vše co mu bylo nejdražší a to  svobodu. Německá okupace zničila veškerý inventář a 7000kč, které měly sloužit na nákup motorové stříkačky německá vojska sebrala. Doba teroru pominula a 25. srpna 1945, znovu byla zahájena činnost našeho sboru a  rok 1949 je popsán v kronice jako nové období.              

     3. července získal sbor novou motorovou stříkačku PPS – 8, která byla slavnostně pokřtěna za přítomností kmotrů z N. Města nad Metují. Další velkou události tohoto roku je zakoupení osobního šestiválcového auta značky Walter. Od tohoto roku se stáváme nejlépe vybaveným sborem Hrabyňské župy. V roce 1952 odjíždí bratr Vladař  Miroslav do hasičského učiliště a přijímá funkci velitele sboru, jeho přičiněním přicházejí do sboru první ženy. Bratr Vladař je mimochodem stále činným členem sboru. V roce 1955 se povedlo sestavit první družstvo žáků. Tento úkol splnil nový předseda sboru Arnošt Žídek a nový velitel br. Antonín Mokroš.

     28.10. 1959 se rozjíždí několik členů na obhlídku požárních zbrojnic. Po prohlídce požárních zbrojnic se rozhodují pro výstavbu požární zbrojnice z Boudovic v okrese Frenštát. Slavnostní otevření nové hasičárny se konalo 26. srpna 1962. Nová hasičárna byla postavena za necelé tři roky a musíme za tento doslova hrdinský čin naším předkům poděkovat. Hlavními aktéry této stavby byli naší spoluobčané a hasiči Antonín Pobořil, Arnošt Žídek, Antonín Mokroš, Antonín Vaněk, Arnošt Vonšík, Josef Hranoš, Alois Štěpán, Jiří Gebauer a mnoho dalších členů sboru. Od roku 1962 – 1980 prožívá sbor plno událostí a to dobrých i zlých. Různé krize v činnosti sboru, jsou často střídány výbory, což nevede ke klidné a systematické práci. Vždy, když šlo o prestiž Lhotských hasičů se členové sboru dávají dohromady a všechny spory jdou stranou .

     V roce 1985 je náš sbor vybaven novou hasičskou technikou. Je to nákladní auto AVIE a nová motorová stříkačka PPS-12. Velkou zásluhu na získání této techniky má tehdejší velitel Kabaja Lumír a předseda sboru Jan Zecha, který byl dlouhou dobu členem okresního výboru svazu požární ochrany. Avie nahradila Vozidlo GAZ 69 někdejší dar hasičů z Nového Města. Musím vzpomenout na některé smutné události tohoto roku, kdy nás opustil ve věku 40let bratr Lumír Volný a bratr Václav Volný, který byl členem sboru 45let. V následném roce umírá dlouholetý předseda sboru Antonín Mokroš.

Rok 1989 je rokem devadesátého výročí založení našeho sboru a také rokem velkých změn v naší společnosti. Stáváme se znovu SDH a snažíme se jít ve stopách naších předchůdců, kteří nám budou vždy příkladem a budeme k nim vzhlížet s úctou.

     Po velkých změnách ve společnosti byl zvolen starostou sboru Jedlička Josef a po dobu  12 let  jeho působení se na Lhotě začala lépe vybavovat jednotka a bylo uděláno mnoho práce v areálu za hasičskou zbrojnicí s otevřením hasičské hospůdky. Dalším starostou je Pavel Kusyn, který se zasadil, aby do Lhoty přišla v roce 2009 nová CAS K25 101 LIAZ, díky tomu musela začít v roce 2005 přestavba hasičské zbrojnice, která byla nově otevřena v roce 2007. Zbrojnice sice přišla o věž na sušení hadic, ale rozrostal se o spoustu nových prostor a to třeba velké garáže, novou šatnu, nové toalety pro muže a ženy, skladu pro jednotku a skladu pro již zmíněnou hospůdku. Díky zlepšování naší techniky a profesionality u zásahů se do naší garáže v roce 2015 dostalo vozidlo další nové vozidlo a to vozidlo CAS 20 Iveco Magirus 4x4, které nahradilo CAS K25 101 LIAZ.

Sbor se stará také o veškeré kulturní obohacování v obci. Vroce 2014 po dlouhé době jsme se rozhodli, že hospůdka již nebude otevřená každý víkend jak jsme byli zvyklí, jelikož nikdo neměl zájem o brigádu a pokud ano, tak za větší peníze, než bylo přípustné. Proto se sbor rozhodl, že bude pořádat každý měsíc nějakou akci a to třeba večer plný žeber, grilování, pálení čarodějnic atd. Ohlas veřejnosti byl vysoký a proto každý rok se snažíme přidat nějakou akci, aby bylo na Lhotě trošku kulturně živo.

V roce 2016 se rozhodli také bratři Heinrich, Hahn obnovit opět činnost mladých hasičů. Podařilo se jim najít velké množství zájemců a počet stále roste, proto se přidal i bratr Dušan Moša, který se stal dalším vedoucím. Všem vedoucím i dětem ještě jednou děkujeme a doufáme, že se podaří obnovit slávu našeho sboru v požárním sportu.

 

 

Nutno je však říci o naší družbě, která je v republice dalo by se říci nyní již unikát.

Naši předkové se před šedesáti léty vydali pro pomoc do vzdálených čech. Naše vesnice opravdu pomoc potřebovala, protože po  vpádu německých vojsk do české republiky byla hodně zničená. Jednoho dne se bratr Vladař seznámil ve vlaku se strojvedoucím, který byl zaměstnanec českých drah bydlící v N. Městě. Dali se do řeči a s toho pána vylezlo, že žádnou pomoc ještě neorganizovali ale ví, že jiná města toto dělají  a že by se mohl pokusit se na něco takového zeptat. Když přijeli pánové. Závadský, Volný, Žídek, Vladař……. do Nového Města vozidlem Walter bylo jim řečeno co vlastně po nás chcete vždyť my také toho moc nemáme. Nevím jak to tehdejší kamnářský mistr myslel ale já ze skušenosti vím, že vždy si pomůžou nejvíce ti co nic nemají. Znáte to přísloví o tom sytém a hladovém. Příští rok už přijel celý autobus s materiální pomocí na Lhotu  a začalo přátelství, které trvá dodnes. Lidé se ubytovávali v rodinách a v některých případech přátelství přetrvává dodnes a věřte že je to  přátelství na celý život. V roce 1948 se Arnoštovi Žídkovi narodil syn Arnošt a občané N. Města se stali jeho kmotry tím si myslím bylo krásně stmeleno toto přátelství. Arnošt letos oslavuje krásné výročí ani vám nemusím říkat kolik mu je a je dnes mezi námi, tak mu touto cestou přeji hodně štěstí a zdraví. Další roky se občané a zástupci obcí stýkali na různých oslavách jak ve městě tak na lhotě. V pozdějších létech se toto přátelství přeneslo mezi hasiče. A tady je asi důvod proč nám to těch šedesát let vydrželo, protože obě organizace fungujou a tak přetrvává i toto přátelství.  Je to vždy velká sláva, když se obě strany sejdou. Neznám člověka, který by se do města nebo do lhoty netěšil. Víte já jezdím do města už taky několik let, letos jsem dokonce byl ve městě i mimo nějaké oslavy. Když se setkám náhodou z jinýma lidma než z hasiči nebo z okruhu známých, kteří jezdí do Lhoty a bavíme se odkud sem, tak nevěří svým uším, když jim vysvětluji jak a proč naše přátelství vzniklo a jak už je to dlouho a, že to přežilo už několik generací. Věřte, že jsme opravdu rarita v naší republice a jsem opravdu rád, že i má rodina je součástí tohoto svazku a věřím, že každý z vás, který tady sedí cítí to samé. Jistě dřívější doba možná více nahrávala těmto družbám každý byl někde angažován a po sametové revoluci lidé trochu ochladli k těmto aktivitám. Lidé přestali mít k sobě blízko každý se zaměřil sám na sebe a na vydělávání peněz, které jsou k životu, taky důležité ale láska k člověku je podle mně důležitější. Najednou se zrodil nápad Jiřího Staňka a začali jsme společně dělat hasičskou turistiku. Díky této turistice jsme zase poznali nové občany a opět příjemné lidi. Letos tato turistika oslavila desáté výročí a jelikož okolí města a Opavska už známe byl desátý ročník v Jeseníkách a příští rok jedeme do orlických hor. Máme společného maskota, kterému říkáme Hastůrák a je to takový náš poklad. Ale stále jsme si říkali jak přilákat ty mladé abychom mněli nějaké pokračovatele. Jednou zamnou přišel Boris Strakulák a říká udělejme hasičský fotbalový turnaj a pozvěme kluky z města. Kluci k nám přijeli letos potřetí a myslím a je to na nich i vidět, že se na Lhotu těší. A my se těšíme na ně jak asi naše soupeření dopadne a kdo bude lepší. Jednou možná vezmou i manželky a své přítelkyně aby poznaly občany Lhoty a náš kraj a možná vzniknou další přátelství atd…………… Závěrem mého příspěvku přejí všem do dalších let hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním životě. Věřím, že toto přátelství bude i nadál pokračovat a věřím, že za pět roků se všichni ve zdraví znovu setkáme.


(60. let družby bylo v roce 2008, nyní již je to více)

 

1.starosta sboru p. Havlíček