Historie

Naši předkové v roce 1899 založili dobrovolný hasičský sbor ve Lhotě. Vzal jsem si na pomoc naší kroniku a popsal jsem nejdůležitější události.

     Sídlo zemské jednoty v Opavě, jejímž zakladatelem byl br, Rudolf Gudrich, řídící učitel v Raduni. Jeho spolupracovníkem byl br. František Glabasnia, řídící učitel v Mokrých Lazcích, který založil tak zvanou župu Hrabyňskou Glabasňovou, pod kterou též spadal sbor Lhota. Byla to těžká práce hasičských průkopníků v době rakouské éry, zakládat české hasičské sbory.

     Též naší bratří Lhoťané nezůstali pozadu a nescházeli tam, kde by neprosazovali českou hasičskou myšlenku. Přišli s návrhem, že založí sbor dobrovolného hasičstva ve své obci. Tak se stalo, že v roce 1899 byl založen sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě. Byla to malá vesnička s třiceti čísly, bez školy, a kaple. Během dvou let bylo tolik členů sboru kolik bylo mužů v obci.

První členové sboru byli: Starosta : Žídek Jan, Velitel: Hudeček Julius, Pokladník: Benda Ludvík, Jednatel: Glabasnia František, Členové:  Žídek Josef, Onderka Josef, Havlíček Jan, Malina Jan, Lyko František. Sbor začal se svou činností po způsobů skromnosti, zakoupili ze svých prostředků dvoukolovou ruční stříkačku, kterou po dvou létech prodali a zakoupili čtyřkolovou ruční stříkačku na koňský potah, která stála 600 zlatých a sloužila 49 roků.

U vysvěcení stříkačky byla přítomná jako kmotra p. Havlíčková Magdaléna a na pozemku ve mlýně bylo postaveno dřevěné hasičské skladiště kde byla stříkačka umístěna.

     V roce 1932 byl proveden slavnostní poklep základního kamene a začalo se stavět na obecníku na rozparcelované půdě řádu německých rytířů zděné hasičské skladiště, které sloužilo do roku 1962.

     Nastal rok 1938 kdy národ slezský i slezské hasičstvo ztratilo vše co mu bylo nejdražší a to  svobodu. Německá okupace zničila veškerý inventář a 7000kč, které měly sloužit na nákup motorové stříkačky německá vojska sebrala. Doba teroru pominula a 25. srpna 1945, znovu byla zahájena činnost našeho sboru a  rok 1949 je popsán v kronice jako nové období.              

     3. července získal sbor novou motorovou stříkačku PPS – 8, která byla slavnostně pokřtěna za přítomností kmotrů z N. Města nad Metují. Další velkou události tohoto roku je zakoupení osobního šestiválcového auta značky Walter. Od tohoto roku se stáváme nejlépe vybaveným sborem Hrabyňské župy. V roce 1952 odjíždí bratr Vladař  Miroslav do hasičského učiliště a přijímá funkci velitele sboru, jeho přičiněním přicházejí do sboru první ženy. Bratr Vladař je mimochodem stále činným členem sboru. V roce 1955 se povedlo sestavit první družstvo žáků. Tento úkol splnil nový předseda sboru Arnošt Žídek a nový velitel br. Antonín Mokroš.

     28.10. 1959 se rozjíždí několik členů na obhlídku požárních zbrojnic. Po prohlídce požárních zbrojnic se rozhodují pro výstavbu požární zbrojnice z Bordovic v okrese Frenštát. Slavnostní otevření nové hasičárny se konalo 26. srpna 1962. Nová hasičárna byla postavena za necelé tři roky a musíme za tento doslova hrdinský čin naším předkům poděkovat. Hlavními aktéry této stavby byli naší spoluobčané a hasiči Antonín Pobořil, Arnošt Žídek, Antonín Mokroš, Antonín Vaněk, Arnošt Vonšík, Josef Hranoš, Alois Štěpán, Jiří Gebauer a mnoho dalších členů sboru. Od roku 1962 – 1980 prožívá sbor plno událostí a to dobrých i zlých. Různé krize v činnosti sboru, jsou často střídány výbory, což nevede ke klidné a systematické práci. Vždy, když šlo o prestiž Lhotských hasičů se členové sboru dávají dohromady a všechny spory jdou stranou .

     V roce 1985 je náš sbor vybaven novou hasičskou technikou. Je to nákladní auto AVIE a nová motorová stříkačka PPS-12. Velkou zásluhu na získání této techniky má tehdejší velitel Kabaja Lumír a předseda sboru Jan Zecha, který byl dlouhou dobu členem okresního výboru svazu požární ochrany. Avie nahradila Vozidlo GAZ 69 někdejší dar hasičů z Nového Města. Musím vzpomenout na některé smutné události tohoto roku, kdy nás opustil ve věku 40let bratr Lumír Volný a bratr Václav Volný, který byl členem sboru 45let. V následném roce umírá dlouholetý předseda sboru Antonín Mokroš.

Rok 1989 je rokem devadesátého výročí založení našeho sboru a také rokem velkých změn v naší společnosti. Stáváme se znovu SDH a snažíme se jít ve stopách naších předchůdců, kteří nám budou vždy příkladem a budeme k nim vzhlížet s úctou.

     Po velkých změnách ve společnosti byl zvolen starostou sboru Jedlička Josef a po dobu  12 let  jeho působení se na Lhotě začala lépe vybavovat jednotka a bylo uděláno mnoho práce v areálu za hasičskou zbrojnicí s otevřením hasičské hospůdky. Dalším starostou je Pavel Kusyn, který se zasadil, aby do Lhoty přišla v roce 2009 nová CAS K25 101 LIAZ, díky tomu musela začít v roce 2005 přestavba hasičské zbrojnice, která byla nově otevřena v roce 2007. Zbrojnice sice přišla o věž na sušení hadic, ale rozrostal se o spoustu nových prostor a to třeba velké garáže, novou šatnu, nové toalety pro muže a ženy, skladu pro jednotku a skladu pro již zmíněnou hospůdku. Díky zlepšování naší techniky a profesionality u zásahů se do naší garáže v roce 2015 dostalo vozidlo další nové vozidlo a to vozidlo CAS 20 Iveco Magirus 4x4, které nahradilo CAS K25 101 LIAZ.

Sbor se stará také o veškeré kulturní obohacování v obci. Vroce 2014 po dlouhé době jsme se rozhodli, že hospůdka již nebude otevřená každý víkend jak jsme byli zvyklí, jelikož nikdo neměl zájem o brigádu a pokud ano, tak za větší peníze, než bylo přípustné. Proto se sbor rozhodl, že bude pořádat každý měsíc nějakou akci a to třeba večer plný žeber, grilování, pálení čarodějnic atd. Ohlas veřejnosti byl vysoký a proto každý rok se snažíme přidat nějakou akci, aby bylo na Lhotě trošku kulturně živo.

 

 

 

HISTORIE DRUŽBY SE SDH NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Nutno je však říci o naší družbě, která je v republice dalo by se říci nyní již unikát.


Hasiči ve Lhotě mají důvod k radosti, jelikož letos v září oslaví 70. výročí od založení družby se Sborem dobrovolných hasičů z Nového Města nad Metují.

Vše začalo po druhé světové válce, kdy byla naše obec silně zničená a potřebovala pomoc. Jednoho dne se bratr Vladař (je stále členem našeho SDH) ve vlaku seznámil se strojvedoucím, který byl zaměstnancem Československých státních drah bydlící v Novém Městě nad Metují a začali si spolu povídat. Přišla řeč na poválečnou pomoc mezi obcemi a zjistil, že Nové Město žádnou takovou pomoc ještě neorganizovalo, a tak se se strojvedoucím dohodl, že by se na takovou pomoc zeptal.

Zanedlouho přijeli bratři Vladař, Závadský, Volný, Žídek a další do Nového Města a bylo jim řečeno, že netuší co po nich požadujeme, jelikož toho také moc nemají. Ze zkušenosti ale platí, že nejvíce si pomohou ti, kteří nic nemají.

Příští rok po dohodnuté spolupráci přijel do Lhoty celý autobus z Nového Města s lidmi a materiální pomocí. Lidé se ubytovávali v rodinách a začalo přátelství, přátelství, které trvá dodnes. V roce 1948 se bratru Žídkovi narodil syn Arnošt a občané Nového Města se stali jeho kmotry, a tím bylo krásně stmeleno naše přátelství. Další roky se občané a zástupci obcí stýkali na různých oslavách ve Lhotě nebo v Novém Městě.

V pozdějších letech se toto přátelství přeneslo mezi hasiče, a to je asi ten důvod, proč toto přátelství vydrželo 70 let, obě organizace spolupracují na různých aktivitách a přátelství nám přetrvává. Možná dřívější doba více nahrávala těmto družbám, každý byl někde angažován a po sametové revoluci lidé trochu ochladli k těmto aktivitám. Lidé přestali mít k sobě blízko, každý se zaměřil sám na sebe a na vydělávání peněz, které jsou k životu taky důležité, ale přátelství je pro život důležitější.

Před 20 lety se zrodil nápad Jiřího Staňka uspořádat v rámci družby společnou hasičskou turistiku. Díky této myšlence spolu poznáváme každý rok nové lidi z Nového Města, krásy našich regionů a zbytku republiky. Letos v červnu se občané Nového Města a Lhoty vydají do Bořetic na jižní Moravě, kde si prohlédnou krásy zdejšího kraje a podívají se do vinných sklípku. Každý rok si sbory předávají společného maskota, kterému říkáme „Hastúrák“, který je náš poklad.

Věříme, že toto přátelství bude i nadál pokračovat.

(70 let družby je nyní v roce 2018)

 

1.starosta sboru p. Havlíček