VÝBOR SDH

pro volební období 2015-2020

 

ČLENOVÉ VÝBORU

 

Pavel Kusyn - starosta, velitel JSDH

Jiří Štrohalm - místostarosta

Miroslav Pastrňák - velitel SDH

Lukáš Kotzmunda - jednatel

Jan Bittner - hospodář

Renáta Kusynová - kulturní referentka

Lukáš Heinrich - vedoucí mládeže

Jakub Šimeček - brigádnický referent

David Hahn - člen výboru

Andrea Drábková - člen výboru

 

 

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE

 

Šárka Novotná - předsedkyně KRR

Vladimíra Berousková - člen KRR

 

Výbor demokraticky rozhoduje o dění ve sboru, každý člen SDH má právo přijít na výborovou schůzi, ať už jako účastník mimo výbor nebo s konkrétním požadavkem, dotazem.

Požadavky a dotazy můžete také posílat na sdhlhotauopavy@seznam.cz - výboř vše řádně projedná a odpoví vám zpět.

 

Přiští výbor:  bude upřesněno (poslední výbor 30.10.2018)