Zásahová jednotka

 

 

Naše výjezdová jednotka, sídlící v nově opravené hasičské zbrojnici ve Lhotě, v současné době čítá 18 hasičů a můžeme se chlubit vybavením na téměř profesionální úrovni. Práci v jednotce vykonávají její členové dobrovolně, ve svém volném čase. V plošném pokrytí území jsme zařazeni jako jednotka požární ochrany III/1 (JPO III/1) s výjezdem do 10 minut, zpravidla však vyjíždíme kolem páté minuty. Vyhlášení poplachu se převážně děje pomocí výjezdových
sms zpráv a automatického volání na mobilní telefony (tzv. AMDS), nyní se pouze výjimečně používá ke svolání hasičů siréna. Naším hasebním obvodem je obec Háj ve Slezsku se všemi jeho částmi a na vyžádání operačního střediska vyjíždíme i mimo katastr – hasební obvod čítá dalších cca 8 obcí.

Jednotka při své činnosti používá cisternovou automobilovou stříkačku „Iveco Magirus 4x4“, uzpůsobenou pro výjezd jednotky v počtu až 6 hasičů, vybavenou nejnovějšími dýchacími přístroji značky Dräger, kalovým a plovoucím čerpadlem, elektrocentrálou, bouracími, strhávacími a úklidovými nástroji, motorovou pilou a dalším vybavením, nezbytným pro rychlý a efektivní zásah. Užíváme také dopravní automobil „Nissan Patrol“. Za tento vůz i cisternovou automobilovou stříkačku je pak možno připojit naše motorové čluny, které můžou být velice nápomocné např. při povodních či pro záchranu na vodní hladině.

Povaha zásahů je velice různorodá. Mimo požáry se totiž většinou jedná o technické pomoci - od řezání stromů, přes odstraňování následků přívalových dešťů, až po spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému, např. při transportu pacienta z nepřístupného terénu nebo asistenci při likvidaci nevybuchlé válečné munice a podobně. Máme také tým dvou hasičů, kteří jsou vyškolení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (tvz. lezci). Naši lezci si již vyzkoušeli mnoho úkolů. Slaňovali se na vodní nádrži Kružberk, ze skály nebo také při cvičení v naší vesnici, kdy se slaňují z věže mlýna.

Každý člen jednotky musí být řádně a pravidelně školen dle svého zařazení v jednotce. Proto se každoročně (některé i několikrát do roka) provádí školení nositelů dýchací techniky, školení velitelů, strojníků, pilařů, školení pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a další.

Mimo ostré výjezdy se jednotka stará také o požární asistence u různých kulturních akcí a také na požádání jezdí dělat besedy s veřejností a dětmi o požární bezpečnosti s následnou ukázkou techniky. Pokud zájemci chtějí, je možno se domluvit na prohlídce techniky na hasičárně rovněž s besedou o požární bezpečnosti.

Každý dobrovolný hasič provádí svou činnost ve svém volném čase, dobrovolně, ať už za účelem pomoci svým spoluobčanům při krizových situacích (výjezdová jednotka), nebo jejich potěšení při kulturních akcích. Ostatně, výstižné heslo našeho sboru zní - ,,Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.“ SDH Lhota je otevřený všem, velice rádi mezi sebou vždy přivítáme nové tváře. Ať už ve sboru, či nové hasiče ve výjezdové jednotce.

 

Každá jednotka JSDH je předurčená (specializovaná) k určitým typům zásahů, naše jednotka je pecializovaná na záchranu osob z vody pomocí lodí. Dále také provádíme likvidaci požárů a technické pomoci.

 

Evidenční číslo jednotky: 815173

 

Zřizovatelem jednotky je obec Háj ve Slezsku, která se skládá z 5 částí obce – Lhota, Smolkov, Háj, Chabičov a Jilešovice – celkový počet obyvatel k 1.1.2017 je 3278 obyvatel.

Obec dále zřizuje JPO V v části Smolkov, která disponuje CAS 32 - T148 a VW Transportérem T4

 

Kontaktní údaje obce:

Adresa: Háj ve Slezsku, 747 92, Antonína Vaška, 86 

Telefon: 553 773 322

E-mail: hajveslezsku@hajveslezsku.cz

 

 

Jmenný seznam JSDHO – Lhota u Opavy – 2019

 

Pavel Kusyn - velitel jednotky, řidič, strojník

Jakub Šimeček - řidič, strojník

Miroslav Pastrňák - velitel družstva

Tomáš Malohlava - velitel družstva

Jiří Štrohalm - řidič strojník

Lukáš Heinrich - řidič, strojník

Ivo Burdík - řidič, strojník

Boris Strakulák - člen zásahového družstva

Lukáš Kotzmunda - člen zásahového družstva

Jan Šimeček - člen zásahového družstva

David Hahn - člen zásahového družstva

Ladislav Chalupa - člen zásahového družstva

Lukáš Chmela - člen zásahového družstva

Vít Malohlava - člen zásahového družstva

Patrik Burdík - člen zásahového družstva

 

Informace jsou rozděleny podle kategorií, které si otevřete kliknutím na podnadpis pod ochrana obyvatelstva.

Více zde: https://sdhlhota.webnode.cz/informace-pro-verejnost/
Informace jsou rozděleny podle kategorií, které si otevřete kliknutím na podnadpis pod ochrana obyvatelstva.

Více zde: https://sdhlhota.webnode.cz/informace-pro-verejnost/