TEL. ČÍSLA

Kdy volat linku 112
 • Pokud potřebujete pomoc hasičů, v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více záchranných složek.
 • Při cestách do zahraničí.
 • Pokud si v krizi nedokážete vzpomenout na jiná tísňová čísla nebo si nejste jisti.
 • Linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky - díky jazykové vybavenosti operátorů.
 • Linka 112 je v ČR universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby. Její technologie totiž umožňuje identifikovat místo, kde se volající nachází, rovněž šance dovolat se z mobilního telefonu na tísňovou linku 112 je ve srovnání např. s číslem 155 větší - na 112 se na jako jedinou tísňovou linku lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.
Pokud budete řešit pouze zdravotní obtíže, trestný čin, atd., obracejte se přímo na národní čísla tísňového volání (150 hasiči, 155 zdravotnická záchranná služba, 158 policie, 156 městská policie), která jsou v současné době rovnocenná číslu 112.
 
 
Kdy nevolat linku 112?
 • Nezkoušejte, jestli linka 112 funguje, mohli byste ohrozit životy někoho jiného.
 • Linku 112 nikdy nevolejte z legrace, pokud nejde o urgentní záležitost nebo pokud chcete pouze získat informace.
 
Pokud jste na pochybách, linku 112 klidně vytočte. Můžete zachránit něčí život.
 
Pamatujte, že při volání na tísňovou linku 112 není nikdo anonymní. Vyspělá technologie linky 112 umožňuje nejen zjistit přesně místo, odkud dotyčný volá, ale i jeho číslo, volajícího lze identifikovat dokonce i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány.
 
Pokud někdo zneužije tísňovou linku, hrozí mu dle zákona o elektronických komunikacích pokuta až do výše 100 000 Kč. V určitých případech lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy nebo trestný čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení, pak samozřejmě hrozí trestní odpovědnost. V současnosti jsou v legislativním procesu chystána i opatření, která v případě zlomyslného volání umožní inkriminovaný telefon zablokovat. 
 
 
Jak volat na linku 112?
 
Když voláte na tísňové číslo, v klidu řekněte: 
 • Co se stalo a jestli se někdo zranil.
 • Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici.
 • Řekněte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
 • Nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky.
 • Udělejte, co ti operátor říká.
 
Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.


Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě nouze se nebojte volat na tísňovou linku, ale nezneužívejte ji. Můžete ztížit pomoc lidem kteří ji skutečně potřebují! 

 
Upozorňujeme, že kromě jednotného evropského čísla tísňového volání 112 jsou v ČR v platnosti také národní čísla tísňového volání:


DOPORUČUJEME VOLAT NA NÁRODNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

u čísla 112 si vás musí operátoři předat a Váš telefonát může zvednout kterýkoliv volný operátor na území ČR, u hranic to může být i operátor jiné země EU a můžou vzniknout komplikace, proto doporučujeme volat na tato čísla (150,155,158,156), kde Vás vždy příjme operátor krajského operačního střediska, který má lepší informace o dění v kraji.

 • 150    Hasičský záchranný sbor ČR,
 • 155    Zdravotnická záchranná služba,
 • 158    Policie ČR.
 • 156    Obecní (městská) policie